účetní firma
účetní firma KVĚTA DVOŘÁKOVÁ
KVĚTA DVOŘÁKOVÁ
certifikovaná účetní

zpracování účetnictví
daňová přiznání

zpracování účetnictví a daňové evidence     |     daňová přiznání     |     ceník služeb

Zpracování účetnictví a daňové evidence

Účetní firma KVĚTA DVOŘÁKOVÁ

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

zpracování účetních dokladů a vedení záznamů a evidencí dle platného zákona
zpracování daňového přiznání k DPH (měsíční, čtvrtletní)
zpracování ostatních daní (daň z příjmů FO, daň silniční)
účetní poradenství

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled neuhrazených pohledávek a závazků, daňová přiznání, přehledy pro sociální a zdravotní pojištění atd.)

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
zpracování daňového přiznání k DPH (měsíční, čtvrtletní)
zpracování ostatních daní (daň z příjmů PO, daň silniční)
účetní poradenství

Po uzavření účetního období obdrží klient doklady a účetní sestavy za celé období přehledně uspořádané (účetní deník, hlavní kniha, seznam neuhrazených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání přílohy atd.)

Informace o mé osobě

Fyzická osoba:   Květoslava Dvořáková
Místo podnikání:   Brno a okolí
Předmět podnikání:   Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Zahájení podnikáni v oboru:      od roku 1993
Působnost v oboru:   od roku 1982
IČ:   49481941
Certifikát Svazu účetních:   účetní asistent – registrační číslo 001280
  >> živnostenský list   >> certifikát

Kontakt

Květa Dvořáková

Nuzířov 52

666 03 Malhostovice-Nuzířov

telefon: 774 888 502

e-mail: k.dvorka@seznam.cz

http://ucetnictvi.net21.cz